• Si yo anile anvan jou 60 nan dat y ap rive a: yo pral chaje kilomèt total de kantite lajan rete a kòm chaj retansyon.
  • Si yo anile nan lespas 30-60 jou de dat ki rive: yo pral chaje kilomèt total de kantite lajan rete a kòm chaj retansyon.
  • Si yo anile nan lespas 21-30 jou de dat ki rive: yo pral chaje kilomèt total de kantite lajan rete a kòm chaj retansyon.
  • Si yo anile nan lespas 07-21 jou de dat ki rive: yo pral chaje kilomèt total de kantite lajan rete a kòm chaj retansyon.
  • Si yo anile nan lespas 07 jou nan dat yo rive: yo pral chaje kantite total kantite lajan rete a kòm chaj retansyon.
  • Nan ka pa gen okenn montre oswa tcheke deyò anvan dat depa a: y ap chaje kilomèt total de kantite lajan rete a kòm chaj retansyon.

Mande yon apèl tounen

Mande yon REV

Antre nan detay ou anba a pou mande yon apèl tounen epi nou pral jwenn tounen an kontak osito ke posib.